Alu Color Alu Classic Alu Modern Alu Retro Alu Flex ST Breeze ST Flow ST Prime ST Wire ST Wire & ST Breeze
Leverans
  • Fri frakt
  • Måttanpassat för dig
  • Personlig köpresa
0 kr
inkl. moms & frakt
Du har inte lagt något i kundvagnen, ännu!
Klicka på produkter i menyn för att se vårt utbud
Vi erbjuder:
  • Hög kvalitet
  • Hög tillgänglighet
  • Kort produktionstid
  • Produkter som tillverkas efter dina mått
  • Helt fraktfri leverans

Köpvillkor

Nedanstående villkor gäller mellan kund och Räckesbutiken Sweden AB (556824-1268)

Köp och pris

Köp

När en beställning görs träffas ett avtal om köp mellan kund och Räckesbutiken. En orderbekräftelse genereras och skickas per automatik till den e-postadress som uppges vid beställning. Räckesbutiken ingår ej avtal med personer som är under 18 år och i det fall en sådan order skulle läggas kommer denna makuleras per automatik. Vi förbehåller oss rätten att neka en order.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktion (ROT), om begäran från Skatteverket avslås

Pris

Samtliga priser på rackesbutiken.se visas inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser om moms-satsen ändras. Inga avgifter, som inte tydligt presenteras i samband med beställning, tillkommer. Vi förbehåller oss rätten att justera priset på en order i det fall allvarliga programmeringstekniska fel uppstår. I det fall detta inträffar har kunden full och omedelbar rätt att häva köpet. Priset kan också ändras av externa omständigheter som Räckesbutiken inte kan påverka, t.ex. väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller fraktpriser.

Betalning

Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste kund ange sitt personnummer eller organisationsnummer och få en godkänd kreditprövning. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att kunden är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Man får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Räckesbutiken överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Vid val av faktura som betalningsalternativ sker leverans till folkbokföringsadress. Om annan leveransadress önskas hänvisar vi till kreditkortsbetalning.

I det fall kredit nekas vid köp finns möjlighet att istället betala med kreditkort.

Äganderättsförbehåll

Räckesbutiken förbehåller sig äganderätten till de sålda varorna till dess de är fullt betalda, jfr Köplagen 54 § 4 st. Förbehållet ger Räckesbutiken möjlighet att återta varorna efter att det kommit i köparens besittning, i det fall betalningen inte sker på överenskommet sätt.

Delbetalning, räntefritt i upp till 12 månader, för privatpersoner med maxbelopp 50.000 SEK

Svea Ekonomi AB erbjuder privatpersoner att, efter godkänd kreditprövning som sker efter det att kunden fyllt i personuppgifter i kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att kunden får en kredit som kan användas till inköp hos till Svea anknutna leverantörer.

För varje tillfälle kunden betalar till Svea så kan motsvarande kreditutrymme disponeras som kunden amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljs genom att kryssa i det alternativ som passar kunden bäst. Kunden åtar sig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att kunden varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val man gjort. Självklart kan kunden betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Om kunden vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden – den lägsta månadsbetalningen att höjas.

Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill kunden ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan denna kontakta Svea på telefon 08 – 51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om kunden utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera denna separat för de olika köpen. Självklart slipper kunden i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Om kunden inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för dennas räkning betala inköpen hos Räckesbutiken. För frågor hänvisar vi till telefonnummer 08 – 51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med kundverkets riktlinjer är 10,68 %.

Läs mer om allmänna villkoren på: http://www.sveawebpay.se/kontovillkor

Återbetalningar

I de fall kunden har rätt till återbetalning görs detta inom 30 dagar från då vi mottagit kundens meddelande.

Leverans

Vi tillämpar fri frakt för alla leveranser inom Sverige.

På orderbekräftelsen framgår den leveransadress som varorna kommer skickas till. Om man i efterhand vill ändra leveransadress kommer en fördjupad identitetskontroll att behöva göras innan leveransadressen kan ändras. I dessa fall kan utleveranstiden påverkas.

Standardproduktion

På orderbekräftelsen framgår beräknat datum då varorna lämnar fabrik. Detta datum är preliminärt och kan komma att ändras, vilket i så fall meddelas.

Expressproduktion

På orderbekräftelsen framgår datum då varorna lämnar fabrik. Detta datum är fast. I händelse av försening kommer, eventuell avgift, som tagits ut för expressproduktion att krediteras/återbetalas. Ingen ytterligare kompensation kan krävas av kund för kostnader som uppstår på grund av förseningen. Om din expressproduktion krediteras/återbetalas kommer ordern framledes att hanteras som standardproduktion.

I samband med att varorna överlämnas till transportföretaget erhåller kunden ett besked via e-post inklusive spårningslänk. I samband med leverans tar transportföretaget kontakt med kund för att överenskomma mer exakt tid för leverans. Alla leveranser sker på dagtid. Räckesbutiken kan inte hållas ansvarig för förseningar hos transportören.

Alla leveranser görs fram till leveransadressen, på körbar väg. Om leverans ska ske till lägenhetshus avlämnas varorna vid porten.

Vid leverans av ersättningsvaror vid reklamation kan förfaringssättet vara annorlunda beroende på vilket transportsätt och vilken transportprodukt som är mest lämpligt för den aktuella leveransen.

Vid avlastning ska varorna inspekteras noggrant av mottagaren innan kvittens lämnas. Om synliga skador finns, på emballage, eller på varorna ska detta noteras på fraktsedeln innan denna kvitteras. Transportbolaget ställer ej av gods utan kvittens vilket innebär att mottagaren ansvarar för att någon tar emot leveransen och kvitterar godset.

Om kunden inte är på plats vid avlastning kommer denna att debiteras för de eventuella kostnader som uppstår.

Vid leverans till skärgårdsö levererar transportbolaget till närmaste kajplats med adress på fastlandet där mottagaren får ta emot godset.

Till företag levererar vi med villkor: DAP 020 ”Fritt olossat angiven destinationsplats”

Leveranstid

Leveranstiden på våra varor varierar beroende på säsong, orderingång, samt på val av produkt. På rackesbutiken.se presenteras aktuella tider för utleverans på respektive produktsida. Kombinerar man produkter med olika utleveranstider i en order gäller den längsta angivna tiden vilket också specificeras i kassan innan beställning. Normalt varierar våra leveranstider mellan en och åtta veckor.

I det fall kommunicerad leveranstid inte kan hållas och kunden inte accepterar den nya leveranstiden har kunden rätt att häva köpet.

Transportskador

Om en transportskada upptäcks i samband med leverans önskar vi att detta anmälas på plats till transportören genom en notering på fraktsedeln innan denna kvitteras. Därefter fyller kunden i vårt reklamationsformulär på www.rackesbutiken.se/kundtjanst/reklamation.

Om dolda skador påträffas ska även detta anmälas till oss på samma vis. Vi önskar att kund gör denna anmälan till oss inom sju arbetsdagar från mottagandet. Med anledning av detta är det viktigt att leveransen inspekteras och avemballeras direkt vid mottagandet.

I det fall skada har uppstått får kunden under inga omständigheter använda eller montera produkten utan ska ta kontakt med Räckesbutiken omgående. Allt emballage ska sparas så att skadan kan besiktigas. Vi uppskattar även om skadan fotodokumenteras. Beroende på skadans omfattning skickar vi antingen en ny vara eller tillser att annan lösning ordnas.

Ångerrätt, reklamation & garanti

Ångerrätt

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har konsument som huvudregel ångerrätt (9 §). Avser distansavtalet en vara som specialtillverkas utefter konsumentens instruktioner, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten (5 §). Samtliga våra produkter specialtillverkas åt kund. Genom att göra en beställning och acceptera dessa villkor godkänner konsumenten att ångerrätten ej gäller. Ångerrätt gäller ej företagskunder.

Alu simple är vår endas standardprodukt vilket innebär att du som kund har ångerrätt efter att varan har levererats. Om du vill returnera varan måste du meddela oss senast 14 dagar efter att du mottagit produkten och inom de 14 dagarna även returnera varan från att du informerat Räckesbutiken om att du vill ångra ditt köp. Ångrar du ditt köp står du som kund för kostnaden av returfrakten

För att informera om din retur mailar du oss på: info@rackesbutiken.se

Följande gäller för att du som kund ska ha rätt till ångerrätt. Du ska hantera varan försiktigt och varsamt för att bedöma produktens funktion. Viktigt är att du inte hanterar varan oaktsamt, då detta inträffar är du som kund ansvarig för värdeminskningen. Om det sker en delleverans påbörjas tidsfrist för ditt ångrade köp först när sista varan är levererad.

Vi tar ut en avgift på 1 500 SEK för returfrakten.

Garanti

Vi lämnar 1 års garanti på varor med tillverkningsfel. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras eller bytas ut. I det fall garantiärende anmäls och inget fel kan konstateras måste vi debitera kunden de kostnader som kan uppstå. Detta gäller också om kund själv orsakat skadan i samband med hantering eller på grund av felaktig montering. Kundens faktura gäller som garantibevis.

Repor, märken och andra mindre defekter bedöms på normalt betraktningsavstånd.

För glas tillämpar vi Glasbranschföreningens villkor vid reklamationer. Glas innehåller spänningar som kan orsaka sprickor vid ovarsam hantering och vid hastiga temperaturskiftningar. Ingen garanti gäller för detta.

Garanti på träprodukter och andra levande material lämnas inte för fel som sprickor, kvistar, kåda eller färgskiftningar.

Reklamation

Om kunden visar att fel på varan finns åtar sig Räckesbutiken att, om kunden så önskar, se till att varan repareras eller byts ut. I det fall en vara byts ut måste kund, efter begäran, tillse att den felaktiga varan returneras till Räckesbutiken. Räckesbutiken ersätter kunden för ev. kostnader i samband med returen av godkänd reklamerad produkt.

Reklamation kan ej göras för fel i beställningsunderlaget, som t.ex. felaktigt angivna mått eller för skador som uppstår vid monteringen. Om det vid montering upptäcks att felaktiga mått har angivits rekommenderar vi att Räckesbutiken kontaktas för förslag till åtgärd.

Dolda fel och skador ska reklameras av köparen före användning och montering av varorna om inte felet är av sådan art att det var möjligt att upptäcka först vid montering eller användning. Vi önskar att kund skickar reklamationen inom sju arbetsdagar från det att varorna levererats. Vid alla typer av fel och skador uppskattar och rekommenderar vi att fotodokumentation görs. Därefter ska reklamationen anmälas till oss via vårt reklamationsformulär på www.rackesbutiken.se/kundtjanst/reklamation

För reklamationer av garantifel, se rubriken ”Garanti”.

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga, avvika från följesedel i antal eller mått, ska kund kontakta Räckesbutiken snarast möjligt. Dessa felaktiga varor får inte monteras eller anpassas av kund utan att detta på förhand godkänts av Räckesbutiken. Ett sådant godkännande lämnas alltid i skriftlig form. I det fall dessa varor monteras, eller anpassas av kund anses denna ha godkänt varorna och leveransen.

För företag och andra verksamheter som ej betecknas som konsument gäller köplagen. I dessa fall kan den sammanlagda ekonomiska skadan i samband med reklamation ej överstiga värdet på de produkter som kund köpt.

Tvist

Vi kommer följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

Det finns en webbplats för tvistlösning på nätet som är till för EUs konsumenter och näringsidkare. Där får parterna hjälp att lösa näthandelstvister utan att gå till domstol.

Vid en nationell tvist hänvisar vi dock till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm.

Toleranser

Måtten som kund anger i samband med beställning anges, i de flesta fall, i millimeter. Vi försöker vara så noggranna som möjligt i vår tillverkningsprocess för att hålla dessa mått. Vi reserverar oss för toleransnivåer på +/- 3 mm, höjd och längdmått, för samtliga produkter. Inom detta spann kan inte varan reklameras.

Montering

I det fall kund köper montering gäller konsumenttjänstlagen, för konsument, och specifikt upprättat avtal för företag. För konsument förbehåller vi oss rätten att neka leverans av köpt tjänst i de fall vi inte inom skälig tid (2 månader) kan leverera tjänsten. Konsument har samma rätt att ångra sitt köp av såväl monteringstjänst som produkt i det fall montering ej påbörjas inom samma tid, eller annat skriftligen avtalats.

Sekretess, säkerhet & cookies

Sekretess

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När en beställning görs godkänner kunden att Räckesbutiken lagrar de uppgifter som behövs för att kunna expediera beställningen och som anges av kunden. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part för att hantera administration av beställning, leverans eller betalning, såsom betalningsleverantör eller transportör.

Kunden kan begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns lagrad och kan därefter begära ändringar och/eller rättelse. Kunden kan även begära att få sina uppgifter raderade.

Räckesbutiken lämnar inte ut personuppgifter, annat än vad som angivits ovan, utan godkännande eller insänd undertecknad begäran från kunden.

I samband med, och under hanteringen av beställningen, skickas e-post relaterad till beställningen. Räckesbutiken kan också komma att skicka annan information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring relationen med kunden. Vid alla utskick av nyheter, information och erbjudanden finns länk i e-postmeddelandet för avregistrering. Sådan avregistrering sker utan krav på inloggning eller annan åtgärd.

Cookies

En cookie är en liten datafil som lagras av din webbläsare på din dator. Cookies används för att möjliggöra beställningar från vår webbsida, samt för att analysera besöksstatistik.

Det är möjligt att stänga av lagringen av cookies via inställningar i webbläsaren. Att stänga av cookies kommer dock innebära att det inte är möjligt att göra någon beställning på rackesbutiken.se.

Stäng

Välj leveransland

Priserna för varor du har i kundvagnen kommer att ändra sig om du byter land.

Leverans: