Alu Color Alu Classic Alu Modern Alu Retro ST Breeze ST Flow ST Prime ST Wire ST Wire & ST Breeze
  • Alltid fraktfri leverans!
  • Måttanpassat på riktigt!
0 kr
inkl. moms & frakt
Du har inte lagt något i kundvagnen, ännu!
Klicka på produkter i menyn för att se vårt utbud
Vi erbjuder:
  • Hög kvalitet
  • Hög tillgänglighet
  • Kort produktionstid
  • Produkter som tillverkas efter dina mått
  • Helt fraktfri leverans

Funderar du på att bygga altanräcke?

Det finns en del saker att tänka på när man ska bygga altanräcke. Framförallt när det kommer till de regler som finns kring säkerhet och speciellt klätterrisk. Reglerna kommer att påverka utformningen av ditt räcke. Bland annat ska räcket vara minst 1,1 meter högt om fallrisken är högre än 3 meter.

Träräcken med ribbor

Idag ser man vid vart och varannat hus ett träräcke med horisontella ribbor. En av boverkets regler säger att det inte får föreligga en möjlighet för barn att klättra de nedersta 80 centimeterna. Med andra ord borde alltså de flesta räcken man ser idag med liggande ribbor ha stående ribbor istället. Alternativt skulle ribborna vara så nära att möjligheten att klättra inte finns eller täckas av något för att ta bort klätterrisken.

Det finns även regler som bestämmer hur stora intervaller det får vara mellan ribborna, de måste vara så nära eller långt ifrån varandra att ett barn inte kan fastna med huvudet. Enligt boverkets rekommendationer bör öppningar på 110-230 mm undvikas. Från golvyta till räckets underkant får mellanrummet inte överstiga 50 mm.

Rostfritt-racke-stanger-failVajrar eller stänger

Samma problem som med horisontella träribbor uppstår med räcken som ska ha horisontella stänger eller vajrar. Kraven Boverket har på räckeskonstruktioner kommer inte uppfyllas. Ett räcke med vajrar eller stänger skulle därför kräva ytterligare fyllning för att ta bort klätterrisken. För att inte begränsa utsikten från balkongen eller altanen kvarstår då oftast bara glas som fyllningsalternativ.

Glasräcke

Våra räcken följer boverkets regler kring säkerhet, både i utformning och de regler som finns kring glas. Vårt glas är laminerat glas bestående av två planglasskivor med plastfolie emellan, eller härdat och laminerat glas för utrymmen där glaset kan komma att utsättas för upprepade påfrestningar. När laminerat glas går sönder hänger det samman och risken för skärskador blir liten. Det fångar också upp människor och föremål och hindrar dem från att falla genom glaset.

Läs mer: Räckesbutikens altanräcken

Du utformar ditt räcke här på räckesbutiken.se efter dina mått och din smak. Vi vet att det inte finns några standardmått på de platser där man väljer att ha sitt räcke. Därför tillverkar vi ditt räcke efter dina mått och inte tvärtom.

Efter era mått beräknar vi sedan sektionerna i ditt räcke så att de blir symmetriska. Eftersom vi själva producerar dina glas har vi den unika möjligheten och behöver inte dela in ditt räcke i olika stora sektioner utifrån något glas vi har på lager.

Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss, via telefon, mail eller chatt.

Altanräcke i glas med rostfria stolpar och överliggare. Bygga altanräcke

När det gäller höjd på räcken så är reglerna baserade på boverkets utredning (sid 90) kring risken för så kallade traumaskador vid fall.