Alu Color Alu Classic Alu Modern Alu Retro Alu Flex ST Breeze ST Flow ST Prime ST Wire ST Wire & ST Breeze
Leverans
  • Fri frakt
  • Måttanpassat för dig
  • Personlig köpresa

Är din altan säker?

När man har altan, terrass eller balkong med tillhörande räcke finns det en rad normer och regler som boverket har satt upp för räckeskonstruktioner rörande säkerhet. Vid en fallhöjd på över 3 m ska räcket ha en höjd på 1,1 m och följa en rad regler.

Risker

Barn är nyfikna och är ständigt i full fart med att upptäcka och utforska världen. Barn är speciellt utsatta för olycksrisker eftersom att de inte har samma möjligheter och förmåga att skydda sig som vuxna. Därför finns det speciella regler för utrymmen där barn kan vistas.

Med utrymmen där barn kan vistas avses rum, delar av rum eller utrymmen där barn i förskoleåldern ska kunna vistas eller kan tänkas uppehålla sig utan ständig tillsyn av vuxna. Exempel på sådana utrymmen är bostadslägenheter och gemensamma utrymmen i bostadshus som t.ex. korridorer, trapphus, tvättstugor och fritidslokaler. Även om man inte har barn eller ens barn som besöker en så gäller de här reglerna. Alla bostäder klassas nämligen som platser där barn kan komma att vistas.

Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte kan skada sig till följd av att de klättrar eller kryper

  • Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter av räckets höjd, utformas så att de inte går att klättra på.
  • Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda.
  • Fritt mått mellan balkongräckets underkant och balkonggolv bör vara högst 50 mm.
  • Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm bör undvikas.

Läs mer i Boverkets dokument om att bygga barnsäkert

Mått altanräcke: Är din altan säker

Konsekvenser

I fall där räcken inte följer gällande byggregler och normer kan det bli ett tillsynsärende från byggnadsnämnden där man uppmanas att ändra sin konstruktion så att den följer de regler som finns. Skulle detta inte ske har byggnadsnämnden rätt att utfästa vite. I det fall att räcket skulle vara byggt av en tidigare ägare men inte uppfyller de regler som gällde då det byggdes är det fastighetsägarens ansvar att det blir åtgärdat.

Om olyckan skulle vara framme och någon skulle klättra på räcket och råka ut för en olycka kan det leda till brottmålsmisstanke. Enligt jurist på Boverket kan man i ett sånt fall komma att ta hänsyn till de normer som boverket har satt upp.

Säkra räcken

Våra räcken följer alla regler och i din leverans från oss ingår alla detaljer ner till minsta skruv, allt för att räcket ska klara de uppsatta krav som finns. Räcket designas av dig utifrån önskat mått och utseende. Du monterar själv och får tydliga anvisningar, både på film och en bok speciellt anpassad efter din beställning, på hur du monterar för att ditt räcke ska bli säkert.

Via din personliga ordersida får du tillgång till all information rörande din beställning. Där finns dina personligt anpassade instruktioner både på film och i text. Du får dessutom alltid en personlig kontakt med vår personal som hjälper dig hela vägen från beställning till färdigmonterad produkt.

Stäng

Välj leveransland

Priserna för varor du har i kundvagnen kommer att ändra sig om du byter land.

Leverans: